top of page
ORGANIKA_LOGO_FINAL_PNG.png
286554603_2163414187165709_6912051042766475644_n.jpg

Playgroup

คลาสเรียนเสริมพัฒนาการ

ด้วยเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่เฉพาะที่โรงเรียน

ในตำราเรียนเล่มหนา หรือในสถานกวดวิชา

แทนที่สิ่งเหล่านั้น การเติบโตและเรียนรู้ของเด็กอาจมาจากสิ่งเล็กๆอย่างการเล่น

รอยยิ้ม การสัมผัส การมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว

หรือแม้แต่การเรียนรู้ผ่าน Playgroup และคลาสเรียนสนุกๆอย่างโยคะเด็ก

ที่อาจมอบทั้งความสุขและการเรียนรู้ ไม่เฉพาะเพียงแต่ลูกน้อย

แต่อาจรวมถึงพวกเราที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกัน

286105917_2164139513759843_6684723034099745729_n.jpg
286542957_2163414093832385_4826483073009417806_n.jpg
286518844_2163414047165723_8435610962740006336_n.jpg
286747415_2164137507093377_5129089479482144098_n.jpg
คลาสเรียน.jpg
โยคะเด็ก.jpg
คลาสเสริมพัฒนาการเด็ก.jpg

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

37C544E2-DB06-4113-B0E8-5786FE2DD81E.png
6723BA4C-0C16-4593-A4E3-C9D2CC80B965.webp
AAFF3390-AD96-463D-8A0F-7C14EF647C48.png
bottom of page