Kid Class.jpg

Playgroup

คลาสเรียนเสริมพัฒนาการ

ด้วยเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่เฉพาะที่โรงเรียน

ในตำราเรียนเล่มหนา หรือในสถานกวดวิชา

แทนที่สิ่งเหล่านั้น การเติบโตและเรียนรู้ของเด็กอาจมาจากสิ่งเล็กๆอย่างการเล่น

รอยยิ้ม การสัมผัส การมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว

หรือแม้แต่การเรียนรู้ผ่าน Playgroup และคลาสเรียนสนุกๆอย่างโยคะเด็ก

ที่อาจมอบทั้งความสุขและการเรียนรู้ ไม่เฉพาะเพียงแต่ลูกน้อย

แต่อาจรวมถึงพวกเราที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกัน

Class Room.jpg

Visit Us

Mon-Sun 09.00 -20.00

Tel. 096-905-6662

โครงการตลาดม้าไม้

8/10 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140